Müsaade Etmek (buyurmak)

Müsaade Etmek (buyurmak) Deyiminin anlamı

1) izin vermek: 'Hiçbir şey söylemesine müsaade etmedim, gayet haşin, çok sert davrandım.' -E. İ. Benice. 2) geçiş için yol vermek, yol açmak; 3) elverişli, uygun olmak.

Türü : Deyim
Kaynak : TDK - Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü

Web Tasarım Sapka.org   ©